ارتباط با شما افتخار ماست

آدرس

آدرس پژوهشکده: اصفهان، خیابان جی، خیابان سلمان، خیابان رویان، پژوهشکده زیست فناوری رویان، شرکت زیست فناوران رویان ایمن

ایمیل

Royanhorse@gmail.com

تلفن

۰۳۱۳۱۳۱۳۴۴۸

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

پیام خود را برای ما بفرستید

نظرات و پیشنهادات شما  بزرگ ترین تاثیر را در موفقیت ما دارد